Optiuni de formare

Blended Learning si formare mediată de platformă e Learning.

Seturile SELF KIT sunt oferite împreună cu un program de formare. Programul formativ este  creditat, pentru psihologi, de către Colegiul Psihologilor din România (COPSI)   (20 credite) iar pentru cadre didactice de către Ministerul  Educatiei Nationale (CNFP) (25 credite).

Creditarea COPSI este acordată de către  Comisia de psihologie clinică și psihoterapie Comisia de psihologie Clinica și, respectiv,  Comisia de Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională.

Modalități  de derulare a formării:

  • Blended Learning

Programul de formare, derulat în baza unui parteneriat Asociaţia de Sţiințe Cognitive din România și Consult Plus, se concretizează în trei tipuri de activităţi: a. secvenţe formative asistate; b. activităţi tutoriale; c. sarcini individuale monitorizate.

Secvenţele formative asistate se desfăşoară faţă în faţă, fiind organizate în week-end sau, dacă sunt solicitări, în cursul săptămânii.

Activităţile tutoriale constau în principal în activităţi de contact, permanent şi individualizat, cu formabilii la distanţă, prin instrumente de comunicare bidirecţională (e-mail, telefon,).

Studiu individual – cursanţii vor primi materiale spre studiu şi sarcini practice de realizat acasă. Această activitate va fi monitorizată şi evaluată de către formatori, via e-mail şi platformă electronică.

Formările faţă în faţă se vor desfăşura, de regulă, în Cluj-Napoca.

În cazul în care există un grup de minim 30 de cursanţi într-o altă locaţie, care solicita formarea Blended learning,  formatorii îşi exprimă disponibilitatea de a se deplasa în localitatea respectivă.

În funcţie de categoriile de cursanţi şi, implicit, prerechizitele deţinute de aceştia, se vor organiza grupuri de formare diferenţiate: psihologi/ consilieri şcolari/ cadre didactice.

  • NOU: Formare pe platformă e- Learning

Programul de formare este  derulat în baza unui parteneriat între Asociaţia de Sţiinte Cognitive din România și  Frontline Productions.

Secvenţele formative pe platformă: se desfăşoară în mediul online.

English